Trenčiansky kúpeľný park

Kúpeľný park v Trenčianskych  Tepliciach je výnimočný nielen svojou rozlohou (18 ha), ale i množstvom jedinečných drevín, ktoré sa tu nachádzajú. V kúpeľnom parku sa nachádza "Labutie jazero". Už dávno sa v ňom však nekúpe a vodná plocha slúži ako domov vodným kačkám, labutiam i množstvu rýb. Kačky strácajú plachosť a behajú po cestičkách a stávajú sa atrakciou pre turistov. Taktiež sa v parku nachádzajú pamätníky obetí 1. a 2. svetovej vojny.

V parku sú vysadené rôzne dreviny - ľaliovník tulipánokvetý, platany, metasekvoje, gledície a ďalšie cudzokrajné dreviny. V parku je označených 15 vzácnych alebo zaujímavých stromov. Na ostrovčeku jazera nájdeme chránený strom tisovec dvojradový, ktorý obľubuje močaristé prostredie. Zaujímavým stromom je i dvestoročná lipa malolistá. Na kúpeľný park s jazierkom nadvädzuje lesopark, ktorý prechádza do rozľahlého lesa, bohatého na zver, huby a lesné plody. Kúpele sa snažia zvelaďovať park, a  to aj vysadzovaním nových stromov.

Park je obľúbeným oddychovým miestom a vychádzkovým prostredím. Po celom areáli Kúpeľného parku sú rozmiestnené lavičky, v niektorých miestach aj detské ihriská. Nechýbajú tu ani náučné liečebné tabuľky, bežecké trasy, či východiskové turistické body so smerovníkmi. Okrajovú časť parku tvorí už spomínané „Labutie“ jazero, ktoré kedysi slúžilo na kúpanie, no časom sa zmenilo na malý močiar s vtáctvom a vzácnymi stromami. Kúsok od neho je minigolfové ihrisko, tenisové kurty i reštauračné a ubytovacie služby. Veľmi nápadité sú pri niektorých stromoch tabuľky vysvetľujúce vzácnosť daného prírodného unikátu. Dnes je kúpeľný park kultúrnou pamiatkou a na jeho území je zriadená botanická záhrada so zameraním na pestovanie cudzokrajných rastlín.

Kontakt

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G.Masaryka 21
914 51, Trenčianske Teplice

Sledujte nás na
sociálnych sieťach

#treehousesk